Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Stronę przeczytano:18968razy.Departament Spraw Społecznych

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

tel.: (071) 776 93 44, 776 94 36, fax: 776 93 59

 

Sekretariat Departamentu Spraw Społecznych:

Edyta Janiszewska-Puzio

Anna Janiszewska

 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych:

Dariusz Kowalczyk

 

Departament Spraw Społecznych tworzą:

Wydział Kultury

Wydział Edukacji i Nauki

Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Turystyki

 

Do zadań Departamentu Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) Opracowywanie propozycji kierunków polityki samorządu wojewódzkiego na rzecz rozwoju edukacji, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i rekreacji na Dolnym Ślasku.

2) Realizowanie zadań organu prowadzącego wobec szkół, placówek oświatowych i specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych podległych samorzadowi Województwa.

3) Realizacja funkcji organizatora dla instytucji kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa.

4) Realizacja polityki Samorzadu Województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na Dolnym Śląsku.

5) Planowanie inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Województwa, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Mienia Wojewódzkiego.

6) Prowadzenie spraw z zakresu przekształcenia i reorganizacji jednostek organizacyjnych Województwa, o których mowa w pkt 2 i 3.

7) Wspólpraca z właściwymi merytorycznie Komisjami Sejmiku.

8) Prowadzenie wspólpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie dotyczącym zadań Wydziałów wchodzących w sklad Departamentu.

9) Współdziałanie z innymi organami administracji publicznej.

10 - 14)    (skreślone)

15) Prowadzenie spraw związanych z rejestrem przedsiebiorców prowadzących usługi turystyczne, szkoleniami i nadawaniem uprawnień pilotów i przewodników turystycznych oraz zaszeregowaniem, kategoryzacją i ewidencją obiektów hotelarskich a także innych spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

16) Realizacja zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w ramach kompetencji realizowanych przez Departament.

17) Realizacja zadań wynikajacych z ustaw:

- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatrudnieniu socjalnym,

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

18) Nadzór nad działalnością Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

19) Pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym - Kapitał Ludzki - finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wspólpraca z pozostałymi instytucjami zaangażowanymi w realizację programu, w tym w szczególnoąści z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

20) Współpraca z innymi jednostkami/instytucjami zaangażowanymi w realizację programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynacja wdrażania PO-KL z innymi działaniami/projektami finansowanymi z EFS (m.in. w celu uniknięcia dublowania pomocy ze środków EFS).

 

 Ostatnia aktualizacja:  15:00 20/06 2008

Struktura Urzędu
Zadania
Kontrole
Rejestry, ewidencje
Archiwa
Sprawy w Urzędzie
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego