Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Odpady – Sprawozdania roczne

Odpady -  Sprawozdania  roczne

 

Zgodnie z artykułem 36 ustawy o odpadach ( Dz. U z 2001 Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji  zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych; ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jak również wytwórca komunalnych osadów ściekowych zobowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

 

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1736 )

 

UWAGA z dniem 28.02.2006 r.  obowiązują nowe wzory dokumentów  stosowanych   na  potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U. z 2006 Nr 30 poz. 213 )

 

 

Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategoria małych i  średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję  ( Dz. U. z 2001 Nr 152 poz. 1735 )

 

 Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych ( Dz. U. z 2001 Nr 152, poz. 1737)

 

Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) ( ROK 2007)

 

Zakres informacji oraz wzory formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.U. z 2007 Nr 101 poz. 686) ( ROK 2007) - wersja edytowalna

 

Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa  w  terminie do końca I kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. Zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany  do przechowywania  zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi  lub zarządcy nieruchomościOstatnia aktualizacja:  08:40 11/02 2008

Budżet i finanse
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Prawo samorządowe
Transport i komunikacja
Zamówienia Publiczne
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego