Strona główna
Informacje podstawowe
Aktualności
Samorząd
Sejmik
Zarząd
Urząd
E-Urząd
Zamierzenia i programy
Finanse Województwa
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Mienie Województwa
Prawo
Współpraca z zagranicą
Oświadczenia
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Konkursy
Praca w Urzędzie
Jednostki organizacyjne województwa
Zasoby BIP
Redakcja
Statystyki
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Archiwum ogłoszeń
Poprzednia wersja BIP
Menu przedmiotowe

www.umwd.pl
Szukaj

Ochrona środowiska

Stronę przeczytano:74319razy.ZADANIA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA :

 

 

 

 

 

  • Tworzenie i opiniowanie PLANÓW, PROGRAMÓW i in. dokumentów strategicznych oraz edukacja ekologiczna

 

 

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 

          Informacje i obwieszczenia w zakresie ochrony środowiska

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 

TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

 

Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne

 

 

Podział województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie

 

 

KONKURSY i SZKOLENIA

 

Ankieta - Współpraca samorządów Dolnego Śląska na rzecz selektywnej zbiórki odpadów

 

Program II. Dolnośląskiego Międzysektorowego Forum Ekologicznego Wrocław, 5 czerwca 2008 roku - szkolenie

 

11 EDYCJA KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA "LIDER POLSKIEJ EKOLOGII"

 

NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"

 

"Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej" - projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

 

 

UNIA EUROPEJSKA

 

Unia Europejska a Ochrona Środowiska

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Formularze sprawozdań dla gmin i powiatów z gospodarowania funduszami ochrony środowiska

 

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

Problemy w prawidłowym zarządzaniu składowiskami odpadów

 

 

ZARZĄDZENIA

 

Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu

 

 

OPŁATA SKARBOWA

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) z dniem 01.01.2007r. opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 8 ust. 1 ustawy).

Należną opłatę skarbową ze wskazaniem danych wpłacającego oraz przedmiotu opłaty skarbowej można wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Wrocław nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288  lub gotówką w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia:

- pl. Nowy Targ 1/8

- ul. Kotlarska 41

- ul. G. Zapolskiej 2/4

- al. Kromera 44

- al. Karkonoska 45

 

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska wynosi 17  zł.

 

 

KOMUNIKATY

 

Komunikat Marszałka Województwa Dolnośląskiego

 

 

Redaktor BIP : Patrycja OłdakowskaOstatnia aktualizacja:  10:37 16/09 2008

Budżet i finanse
Ochrona środowiska
Ochrona zdrowia
Prawo samorządowe
Transport i komunikacja
Zamówienia Publiczne
Od 31 stycznia 2006 r.
Odwiedzono: razy.
Top top Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego